Over Ons

Papier Hier

Nederland is een echt oud-papierland. 77% van al het papier en karton dat in Nederland bestaat, wordt ingezameld. Ons oude papier staat aan het kraambed van nieuw papier. Want het is 100% recyclebaar. Er gaat niets verloren.

Papier is

 • Ecologisch
 • Zorgt voor verlaging van de CO2-uitstoot
 • Vermindering van de afvalberg
 • Minder nieuwe grondstoffen
 • Terugbrengen van energie en waterverbruik
 • Ecologische voetafdruk

  De ‘footprint’ is dat wat we achterlaten op het moment dat we het tijdige voor het eeuwige verruilen. Wat laten we achter voor kinderen en kleinkinderen? Met uw ecologische voetafdruk zet u het verbruik van energie en grondstoffen om in de nodige ruimte op aarde. U zegt eigenlijk: ik heb dit verbruikt, ik geef dat ervoor terug. Eerlijke ruil toch. Oudpapier is zo’n methode. Want door hergebruik gaan we beter en efficiënter met grondstoffen om. Samen moeten we proberen de uitstoot van CO2 terug te dringen. Papier is die CO2-opslag.

  Duurzaamheid en MVO

  Duurzaam handelen is belangrijk. En daarom MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want de wereldbevolking blijft groeien en de wereld niet. We moeten dus een beetje voorzichtig omgaan met onze aarde. Papier en karton kunnen daar een steentje aan bijdragen. Omdat deze manier van recyclen zo milieubewust is. Omdat recyclen een bijdrage kan leveren in de biobased economy ofwel de bio-energie ten goede komt. Want rond 2050 passeren we waarschijnlijk de 9 miljard wereldbewoners.

  Keten van duurzaamheid

  Ze vormen samen een keten: papier en karton. Van vezel naar papier, van oudpapier naar blauwe bak, van pulp naar nieuw papier. Van uw toiletpapier tot tissue en van Playboy tot pizzadoos.

  Recyclen is MVO

  Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat een ondernemer verantwoordelijkheid neemt voor het effect op alles wat de mens doet. Maar dat niet alleen. Ook milieu en bedrijfsvoering spelen een rol. De 3 P’s moeten in balans zijn: people, planet en profit. Verschil tussen duurzaam ondernemen en MVO is dat de eerste vooral een milieuachtergrond heeft en MVO nog meer gericht is op het sociale aspect.

  Biobased economy

  Niet eenmalig gebruik, maar materialen meerdere keren gebruiken staat aan de basis van biobased economy. Want fossiele bronnen raken op, maar de vraag naar energie neemt wereldwijd toe. Dus we moeten nadenken. Hoe kan het anders? Een stapje in de goede richting is de papier- en kartonindustrie.

  Milieu

  Uw oudpapier is een grondstof. U en wij vormen zo een belangrijke schakel in het recyclingproces. Dat maakt dat we een waardevolle bijdrage leveren aan het milieu. Verzamelen en sorteren zodat de papierindustrie het weer kan gebruiken als grondstof voor nieuw papier.

  Meer ruimte voor natuur

  Daarmee reduceren we de bomenkap en blijft er dus meer ruimte over voor natuur. Komt nog bij dat we bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsmiddelen kiezen voor zuinige motoren en eenvoudige processen.

  Wij maken het u zo makkelijk mogelijk

  Zo leveren wij een belangrijke bijdrage aan het behoud van de natuur! U kunt daarbij helpen door uw papier aan ons aan te bieden. Dat maken we liefst natuurlijk zo makkelijk mogelijk voor u.